Skip to content
Home » ขับรถโฟล์คลิฟท์ในขณะตั้งครรภ์จะปลอดภัยหรือไม่?

ขับรถโฟล์คลิฟท์ในขณะตั้งครรภ์จะปลอดภัยหรือไม่?

รถโฟล์คลิฟท์-ผู้หญิงตั้งครรภ์

อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีเพียง 12.8% เท่านั้นที่ประกอบด้วยผู้หญิง

ด้วยจำนวนผู้หญิงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพียงไม่กี่คน จึงไม่น่าแปลกใจที่ข้อมูลออนไลน์ไม่มากนักเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับพวกเขาในการขับรถโฟล์คลิฟท์ขณะตั้งครรภ์ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนายจ้างที่ต้องการคำแนะนำสำหรับพนักงานหรือต้องการคำแนะนำในฐานะพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์หญิง

Stanton equipment ได้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกลหนักในขณะตั้งครรภ์มาไว้ให้แล้ว

การใช้เครื่องจักรหนักในขณะตั้งครรภ์ปลอดภัยหรือไม่?

การขับรถโฟล์คลิฟท์ขณะตั้งครรภ์ อาจทำให้ร่างกายสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกผ่านที่นั่งได้ หากนั่งนานๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดหลังและเพิ่มความเสี่ยงที่คนขับจะแท้งหากตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ผู้เขียนอยากมอบให้แก่ พนักงานตั้งครรภ์ ก็คือ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้ง เพราะมีโอกาสอย่างมากที่จะสามารถทำให้เกิดการแท้งได้

สตรีมีครรภ์สามารถทำงานก่อสร้างได้หรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงจะทำงานในการก่อสร้างและขับรถโฟล์คลิฟท์ในขณะตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ตราบใดที่พวกเขาและนายจ้างดำเนินงานอย่างระมัดระวัง และอยู่ในมาตราความปลอดภัย (รถโฟล์คลิฟท์ไม่มีปัญหา , รถโฟล์คลิฟท์ทำงานปกติ)

รถโฟล์คลิฟท์

หากผู้ประกอบการรถยกที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถทำงานตามปกติได้ นายจ้างควรพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้:

เสนองานทางเลือกให้กับพนักงาน (เช่น งานเอกสารในสำนักงาน)

ปรับสภาพการทำงานหรือชั่วโมงการทำงาน

หากไม่มีทางเลือกใดๆ ข้างต้น ให้ลาออกจากงานเพื่อคุ้มครองพวกเขาและลูกน้อย

การใช้รถยกขณะตั้งครรภ์

ลักษณะการทำงานของรถยกต่อไปนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคนงานก่อสร้างที่ตั้งครรภ์:

ยกของหนักขณะตั้งครรภ์

เสียงรบกวนมากเกินไป

อุณหภูมิสุดขั้ว

การเคลื่อนไหวและท่าทางที่อึดอัดเช่นการยืดตัวเพื่อไปยังส่วนควบคุม

ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกาย

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราอยากมอบให้กับคุณ หากคุณตั้งครรภ์อยู่และจำเป็นต้องขับรถโฟล์คลิฟท์ ผู้เขียนขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน ขับทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดการแท้ง

ที่มา : https://www.hflifttrucks.co.uk/ , https://www.willmottdixon.co.uk/blog/women-in-construction-inspireme